Disclaimer

Homigo B.V. (Homigo) wil je hartelijk welkom heten op https://Homigo.nl (Website) en op onze web en mobiele applicatie (samen: de App). Door onze App te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Homigo kan de inhoud van de Website, de App en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

Met onze App kun jij verbouwings- en renovatieprojecten overzichtelijk documenteren, centraliseren en plannen. Daarnaast kun je onze App gebruiken om opdrachten aan te bieden of opdrachten uit te voeren.

Homigo geeft geen adviezen, aanbevelingen of goedkeuringen over specifieke opdrachtgevers of uitvoerders op de App. Iedere (zakelijke) beslissing die met gebruikmaking van de App wordt genomen en het eventueel sluiten van een overeenkomst op de App geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Homigo heeft enkel een faciliterende rol en is hiervoor niet aansprakelijk.

Homigo is niet verantwoordelijk voor de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit een overeenkomst die jij met een andere gebruiker op de App hebt gesloten, daaronder begrepen de nakoming van eventuele betalingsverplichtingen of de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

Homigo zal zich steeds naar beste vermogen inspannen om de informatie op de Website en de App zo correct en volledig mogelijk te houden. We staan echter niet voor de correctheid en volledigheid in van informatie die afkomstig is van onze gebruikers. De gebruikers van onze Website en de App zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie in opdrachtaanbiedingen en offertes. Homigo controleert de inhoud die gebruikers op onze Website en App plaatsen niet. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Neem contact met ons op over jouw klacht per e-mail naar home@homigo.nl.

De online rekentool die gebruikers een schatting geeft van de kosten van een renovatie is gebaseerd op de gemiddelde kosten van verschillende offertes voor soortgelijke renovaties en geeft de gebruiker een indicatie van de mogelijke kosten. De werkelijke kosten van een renovatie kunnen afwijken van de indicatie die de online rekentool geeft. Aan het bedrag dat de online rekentool aangeeft kunnen geen rechten worden ontleend.

Homigo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website en/of de App. Alle handelingen die je op basis van onze Website en/of de App of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Ook voor aan onze Website en App gekoppelde bestanden of voor op onze Website en App opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Homigo geen aansprakelijkheid. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en impliceert niet dat Homigo de site of de producten of diensten die de site beschrijft, onderschrijft.

Je mag onze Website en App gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze Website en App. Homigo behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de App voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website en App op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via e-mail naar home@homigo.nl aan ons vragen.