Zzp’er in de bouw? Dan krijg ook jij te maken met de Wkb
Jessica van Horssen

Jessica van Horssen

Zzp’er in de bouw? Dan krijg ook jij te maken met de Wkb

Je hebt er misschien al over gehoord. Er komen strengere eisen aan voor de bouwwereld, via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Veel aannemers denken dat dit wel overwaait of niet op hen van toepassing is….

Maar wist je ook dat de Wkb voor de hele bouw geldt, van grote bouwondernemingen tot kleine aannemers? Dus ook klusbedrijven en zzp’ers moeten voldoen aan de wet. In dit blog krijg je antwoord op zes vragen over de nieuwe bouwregels.

1. Wat is ook alweer de wkb en wie krijgt er mee te maken?

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat in juli 2022 in. Heel kort gezegd moet je als bouwer veel duidelijker vastleggen en aantonen dat je kwaliteit levert. De wet geldt voor iedereen die in de bouw werk aanneemt. Aanneming van werk is volgens de wet elke overeenkomst tussen opdrachtgever en -nemer over het opleveren van iets van ‘stoffelijke aard’, in dit geval dus een concreet bouwwerk. Zonder dat er een dienstbetrekking is, tegen een door de opdrachtgever bepaalde prijs. Dus ook een kleine aannemer of zzp’er krijgt met de nieuwe regels te maken.

2. Wat betekent de wkb voor zzp’ers en andere kleine bouwondernemers?

Vaak genoemd in berichten over de Wkb is de kwaliteitsborger, die op de bouwplaats gaat toetsen of het werk voldoet aan alle regels. Hiermee krijgen ‘kleinere’ bouwers niet zo gauw te maken, omdat hun soort projecten – renovatie of onderhoud – vaak vergunningvrij is. Toch komen er nog wel wat andere verplichtingen op zzp’ers af. Ze moeten net als andere aannemers laten zien hoe ze zorgen voor een zo hoog mogelijke bouwkwaliteit. En ze krijgen de plicht om klanten, vooral particuliere opdrachtgevers, beter te beschermen als er fouten zitten in bijvoorbeeld een ontwerp.

3. Wat moeten bouwers precies opleveren?

Ze moeten klanten veel meer gaan vertellen wat ze gaan opleveren, en checken of er geen fouten staan in het ontwerp. De klant heeft voortaan altijd recht op schriftelijke waarschuwingen voor fouten in het ontwerp, de opdracht en tekeningen die hij levert. Dat moet in duidelijke, begrijpelijke taal. Particulieren zijn meestal niet deskundig in de bouw. Doordat je als bouwer verplicht bent de klant te waarschuwen voor dingen die niet kloppen in bijvoorbeeld een bouwtekening, voorkom je verrassingen voor de klant tijdens of na de bouw. Daarom introduceert de Wkb ook het opleverdossier. Hierin geef je de klant een compleet overzicht van wat je hebt afgesproken over op te leveren werkzaamheden.

4. Is zo’n opleverdossier altijd verplicht?

Nee. Je moet wel heel goed opletten als het om het opleverdossier gaat. Je mag van dit onderdeel in de nieuwe bouwwet afwijken. Maar alleen als je hierover duidelijk bent tegen de klant. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je geen dossier aanlevert, of dat je het heel beperkt houdt. Maak je hierover geen afspraken, dan geldt alsnog de wet en moet je een compleet opleverdossier maken.

5. Wat precies is wel verplicht volgens de wkb?

De nieuwe wettelijke plichten komen voor zzp’ers en andere kleine ondernemers in de bouw vooral neer op goed informeren. Zo moeten ze klanten ook duidelijk maken of er bescherming is tegen tegenvallers zoals faillissementen. En of je goed verzekerd bent of bankgaranties hebt. Kun je eigenlijk geen financiële garanties bieden? Dan moet je dat vooraf ook schriftelijk meedelen aan je klant. We hadden het al over het aantonen van de bouwkwaliteit die ze leveren. Komen er gebreken aan het licht na de oplevering? Dan ligt het risico bij de aannemer. Mogelijk was er bij de oplevering nog niks aan de hand. Dat moet je als bouwer dan wel kunnen aantonen.

6. Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Met de nieuwe wet zijn alle aannemers in de bouw (en dus ook zzp’ers en bouwers met een klusbedrijf) sneller aansprakelijk, zoals voor de verborgen gebreken die we net noemden. Aannemers draaien op voor zo’n beetje alle gebreken die niet zijn ontdekt bij de oplevering. Tenzij deze gebreken te wijten zijn aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld door een ontwerpfout. Vandaar ook de verplichting om opdrachtgevers te waarschuwen voor fouten in tekeningen en ontwerpen.

Je kunt niet om de wkb heen

Je merkt het, ook jij zult niet om de Wkb heen kunnen. Maar voor de kwaliteit die jij toch al wil leveren maakt de nieuwe wet als het goed is nauwelijks verschil. Door je werkprocessen overzichtelijker te maken, kun je straks makkelijker voldoen aan de regels. Het is hierbij handig als je alle informatie op elk moment bij de hand hebt. Dat lukt het beste door je werkprocessen te digitaliseren. Door je zaken digitaal te stroomlijnen verklein je de kans op fouten en voldoe je gemakkelijker aan de nieuwe wet. Je toont eenvoudiger aan dat je kwaliteit levert.

Voorbereid op de nieuwe regels met Homigo

Het meest ideale hulpmiddel is een mobiele app. Daarmee leg je de voortgang van je projecten digitaal vast. Homigo is zo’n app. Op een eenvoudige manier bouw je een compleet dossier op. Via de app deel je foto’s en bestanden met medewerkers, onderaannemers en klanten. Je legt er alle afspraken mee vast. Je stuurt er bovendien berichten mee, bijvoorbeeld naar je klant en onderaannemers, ook via groepchats. Homigo is dus een complete tool die in je broekzak past. Het is dé app voor bouwbedrijven die alles samenbrengt, zeker ook als je op een slimme manier wil voldoen aan de Wkb!