Update: Dit is wat we nu weten over de WKB
Joris van der Stuijt

Joris van der Stuijt

Update: Dit is wat we nu weten over de WKB

#1 Werken met Kwaliteitsborgers

Er wordt steeds meer gevraagd om toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De WKB gaat hiervoor zorgen. Kwaliteitsborgers doen hun intrede en het hele bouwproces moet met foto’s en gegevens worden vastgelegd. Zonder goedgekeurd opleverdossier geen bouwwerk. Het is dus van belang dat je een digitaal dossier bijhoudt, zodat je deze niet zomaar kunt kwijtraken.

Kortweg komt de WKB hierop neer: Nu nog doet de gemeente alle controles op de regels uit het Bouwbesluit. Dat wordt vanaf 1 jul 2022 uitbesteed aan een externe instantie. Het gaat hierbij om nieuwbouw, verbouw of uitbouw van een of meer grondgebonden woningen. Voor bijvoorbeeld appartementencomplexen geldt de nieuwe wet niet.

De zogeheten Kwaliteitsborger doet de controles uitgebreider dan de gemeente. Zo is er meer garantie dat alles voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor de woning wordt na afloop dan ook een kwaliteitscertificaat afgegeven door de kwaliteitsborger.

#2 Gemeenten geven legeskorting

Meer Nederlandse gemeenten geven in 2022 legeskorting als je onder de kwaliteitsborging bouwt. Vorig jaar waren dat 58 gemeenten en nu al 78. De kortingen variëren van 10 tot 75% en de meesten gemeenten hanteren een maximumbudget. Benieuwd welke gemeenten hieronder vallen? Kijk naar deze lijst die samengesteld is door Rowiq advies.

#3. Meedoen aan een proefproject

Als de WKB (Wet kwaliteitsborging) dit jaar op 1 juli ingaat, verandert er het nodige aan het toezicht op bouwprojecten. De gemeente is erop voorbereid en zoekt initiatieven om nu alvast volgens de nieuwe procedure te gaan werken. Dat biedt bouwers het voordeel dat ze leren werken met de toekomstige regels.

Wie op het punt staat een vergunning aan te vragen voor de bouw of verbouw van een of meer woningen, kan dit project aanmelden als proefproject WKB. Zo kunnen gemeente én bouwers vast oefenen met deze nieuwe manier van toezicht houden. Meedoen kost geen extra geld. Kijk dus vooral op de website van de gemeentes waarin je werkzaam bent, of je kunt meedoen aan een proefproject. Zo ben jij iedereen een stapje voor en blijf je goed op de hoogte.

Wil je je ook alvast oriënteren op de mogelijkheden van het vastleggen van een digitaal dossier? Boek een GRATIS DEMO bij ons in en we laten je graag zien hoe Homigo jou gaat helpen de WKB op eenvoudige wijze te tackelen.