Duurzamer bouwen volgens het klimaatakkoord.
Jessica van Horssen

Jessica van Horssen

Duurzamer bouwen volgens het klimaatakkoord.

Wat betekent dit precies voor aannemers?

7 miljoen woningen en 1 miljoen andere panden moeten in 2050 van het gas af zijn. Dat is één van de afspraken in het Klimaatakkoord. Daarnaast moeten de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen in 2030 verduurzaamd zijn. Het is dan ook de bedoeling dat er wijk voor wijk aan wordt gewerkt. Gemeenten maken dit jaar bekend welke wijk aan de beurt is en ook wanneer. Maar wat betekent dit nu concreet voor aannemers?

Overstappen van aardgas op groene warmtebronnen blijkt een enorme klus. Het betekent onder meer isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit, maar eigenlijk weet niemand hoe dat precies moet. Er is een groot gebrek aan inzicht. Daarom is het belangrijk dat er snel meer duidelijkheid wordt verschaft. Want hoe kun je anders bouwen, als je niet weet wat er van je wordt verwacht?

Verplicht materiaalpaspoort

De afgelopen jaren zijn er al wel veel afspraken gemaakt, en er komen nog meer strenge eisen in verband met duurzaamheid, zoals een verplicht materiaalpaspoort. Een wettelijke verplichting van het materialenpaspoort is in Nederland al lang een thema. Bevoegd minister Kasja Ollongren heeft nu laten weten gehoor te geven aan het recente advies van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE). Ze verwacht begin 2022 op basis van de bevindingen een beleidsvoorstel te voor te kunnen leggen aan de Tweede Kamer.

Er zijn ook nog andere nieuwe regels. Vanaf 1 januari van dit jaar geldt bijvoorbeeld voor alle nieuwbouw - woningbouw én utiliteitsbouw - dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Op 1 juli van dit jaar is bovendien het Bouwbesluit 2012 gewijzigd. Dit betekent dat de milieuprestatie voor nieuwe woningen is aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Aannemers moeten nu dus milieuvriendelijker en meer circulair bouwen. Er wordt ook gekeken naar uitbreiding van de eis naar renovaties en andere gebruiksfuncties. In 2030 moet de norm 0,5 zijn.

Wat betekent dit voor jou als aannemer?

Je bent waarschijnlijk al een tijdje gewend om op een bepaalde manier te bouwen. Maar het is natuurlijk wel een feit dat de regels steeds meer worden aangescherpt. Ook zullen je (toekomstige) klanten steeds vaker om duurzame materialen vragen. Hoe kun je je hier goed op voorbereiden?

  • Allereerst is het goed te weten dat toeleveranciers uit zichzelf al toewerken naar steeds duurzamere materialen of bouwproducten.

  • Zorg daarnaast dat je goed op de hoogte blijft van de wet- en regelgeving. Websites zoals https://circulairebouweconomie.nl/doelgroep/bouwers-aannemers/ publiceren goede artikelen over duurzame materialen en circulair bouwen.

  • Ook op de site van Bouwend Nederland kun je diverse artikelen vinden over circulair bouwen.

  • Vergeet ook de milieudatabase niet. Hier vind je rekeninstrumenten om te checken of je je wel houdt aan de milieunormen.

Duidelijkheid

Wat al voor iets meer duidelijkheid kan zorgen is de standaard voor woningisolatie. De standaard vloeit voort uit het Klimaatakkoord, en geeft aan wanneer een woning goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen worden.

Een ander houvast is de Transitievisie Warmte met voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Gemeenten moeten deze visie eind 2021 - samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en andere overheden – klaar hebben. De Transitievisie Warmte moet richting geven in de aanpak. Het wijk-voor-wijkstappenplan is straks handig voor de planning.

Kansen om je te onderscheiden

De nieuwe regels bieden natuurlijk ook kansen! Wil jij je onderscheiden met je bedrijf, dan zou je een voorloper kunnen zijn op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Het is nu eenmaal zo dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt, en dat je dus ook steeds meer klanten gaat krijgen die dit willen. Dus waarom zou je je daar niet alvast op voorbereiden door één van de eersten te zijn die dit aanbiedt?

Wat kun je verder nog doen?

De uitdrukkingen ‘Samen sta je sterk' en ‘Kennis is macht’ ken je vast wel. Probeer je daarom eens echt te verdiepen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, sámen met andere partijen. Er zijn in Nederland al diverse samenwerkingsverbanden gesloten. Om kennis te delen, maar ook om kansen te pakken. Je kunt op die manier bijvoorbeeld duurzame projecten gezamenlijk aanbesteden of samen in kortere tijd meer woningen verduurzamen. Een app zoals Homerun helpt je onder meer om een samenwerking in goede banen te leiden, doordat je in de app rechtstreeks met elkaar kunt communiceren en je allerlei documenten kunt uploaden.

Vragen

Heb je verder nog vragen over het Klimaatakkoord en de kansen voor de bouw? Bezoek de website van de Kamer van Koophandel of neem contact met ze op. De website bevat interessante informatie en weetjes. Wij hebben zelf ook nog wat handige links voor je op een rijtje gezet om op de hoogte te blijven: